Bir erkeğin çehresine estetik katan en özel detaylardan birisi sakaldır… Ancak birçok erkek köselik olarak da bilinen kalıtımsal nedenlerden dolayı istediği görüntüden mahrum kalmak zorunda. Yanık ve yara izleri nedeniyle belli bir bölgede sakalları hiç çıkmayanların durumu ise daha da zorlu olabilmekte.

Sakal ekimi nedir?

Sakal ekimi kişilerin ihtiyacına binayen teknolojinin de geliştiği paralelde son yıllarda özellikle ülkemizde, Türkiye’de çok başarılı sonuçlar alınan bir işlem. Genelde bu coğrafyada ve Orta Doğuda yaşayan insanlarda sakalın önemi çok fazla. Özellikle geliştirilen smart slit tekniğini kullanarak yüzde herhangi bir iz kesinlikle oluşmadan hastalar kendi doğal saçlarına kavuşabiliyor.

Sakal ekimi nasıl yapılıyor?

Sakal ekimi sırasında donör bölge olarak hastanın kendi saçının arka bölgesi kullanılıyor.  Sakal ekimi, sakalları hiç  ya da bölgesel çıkmayan erkeklere uygulanabildiği gibi, yara izi, yanık gibi nedenlerle ciltteki izi yok etmek için de uygulanıyor.

Sakal ekiminde hangi yöntemlere başvurulur?

İnsan vücudunun önemli kısmı olan yüz, yumuşak doku olması hesabıyla küçük bir sivilcenin çıkmasıyla bile iz olma riski ile karşı karşıyadır. Dolayısıyla sakal ekiminde yapılacak çalışmada öyle bir teknik kullanmak gerekiyor ki, iyileşme sonrası kesinlikle iz ve herhangi bir netve dokusu kalmasın. Alanın çok kısa zamanda iyileşmesi gerekiyor. Bu amaca uygun olarak da smart slit tekniği uygulanıyor. Bu yöntemde yüzde oldukça ince detaylarda kanallar açılıyor. Çok ince çizik noktasında kanallar açılarak donör bölgeden alınan saç kökleri grefleri, sakalın boyutunda olacak şekilde ekilebiliyor.  Bir hafta içinde de sakal ekilmemiş gibi, doğal sakal görüntüsüne kavuşabiliyor hastalar.

Bölgesel sakal kaybı söz konusu ise bu durumda çevrede bulunan sakal sıklığında ekim planlanıyor. Bu sayede de ekilen sakal çevreyle uyumlu bir şekilde duruyor. Sakal hiç yoksa bu durumda kişinin istediği sıklık ve sınır dikkate alınıyor. Yaklaşık olarak 1000-3000 kök arasında ekim yapmak mümkün oluyor. Tam köselik varsa bıyık ve çene bölgesine 400 er kök, favori bölgelerine 100 er kök ekilebiliyor.

Çoğunlukla 3000 kök oranında sakal ekimi tatmin edici sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Sakal ekimi kıl kökü elde edilen yerin yıkanması sorun teşkil etmiyor. Kısa sürelik pembe görünüm ya da kızarıklık ise normal. Bu görüntü kendiliğinden kısa süre içinde geçiyor. Vücuttan ya da enseden kıl kökü alınan bölgelerin hiç birinde yerinde iz kalması söz konusu olmuyor. Enseden kıl kökü alınması halinde ise alındığı kök sayısı kadar seyrelme söz konusu oluyor. Bu durum da dışarıdan fark edilmiyor.

Sakal ekilmiş olan alanda ekimden hemen sonra ekim sırasında uygulanan iğnelerin batırıldığı bölgeden çıkan kan pıhtısı nedeni ile koyu kırmızı bir görünüm olması normaldir. Bu durum ilk banyodan sonra ortadan kaybolur. Sakal ekilen alan ya da bölge 24-48 saat sonra yıkanıyor. Yıkama işlemi ile beraber pıhtılar temizleniyor. Bu sayede de ekilen sakallar görünür hale geliyor. Oluşan görüntü 2-3 günlük sakal görünümüde oluyor. Ekilen sakalın vücut tarafından daha iyi beslenmesi için ekim bölgesinde kanlamada bir artış meydana gelir.  Bu sebeple de, kıl diplerinde 2-3 gün içinde sivilce benzeri küçük kırmızılıklar ortaya çıkabilir. Bu görünüm abartılı olmuyor ve hafif kırmızı görüntü 1-2 haftada kaybolarak doğal bir görüntü oluşturur. Sakal ekimi lokal anestezi ve sedasyon uygulaması altında yapılabiliyor. İşlemin süresi 2-5 saat kadar sürüyor. Sakal ekimi işlemi genelde ağrısız bir işlem. Uygulama ardından nakledilen köklerin etrafında minik kabuklar oluşabilir. Ekim sahası kesinlikle kuru tutulmalı ve ellenmemeli.

İşlemin başarı oranları oldukça yüksek. Ancak bunun için sakal ekiminin mutlaka güvenilir ve profesyonel ellerde yapılması gerekiyor. İyi bir tedavi merkezi ve uzmanın talimatlarına uyulması durumunda enfeksiyon, iz kalması gibi durumlar söz konusu olmuyor.

Sakal ekimi operasyonlarının sonuçları başarılı mıdır?

Sakal ekimi başarılı bir çalışmanın sonucunda ömür boyu kişinin kendisine kozmetik ve estetik anlamda hizmet edecek ve görsel anlamda mutlu edecek bir çalışma olarak karşımıza çıkar. Sakalların yeterince sık olmaması ya da belli bir bölgede çıkmıyor oluşu herhangi bir sağlık problemine neden olmasa da birçok erkek için yıpratıcı bir psikolojik baskı sebebi. Ancak bu durum gelişen sakal ekimi teknolojisi sayesinde artık neredeyse sadece bir teferruat.

Operasyon süresi uzun mudur?

Sakal ekimi çok uzun süren bir işlem değildir. Normal saç ekiminde olduğu gibi 7-8 saatlik bir çalışmadır. Lokal anestezi altında yapıldığı için de herhangi bir ağrı duyulmaz. Hem tatil yaparak, hem de sakal ekimi yaptırabilmek mümkün. Bir haftada tamamlanan iyileşme süreci sayesinde hasta tatilini de yapabiliyor.

Operasyondan aşağı yukarı 7 gün sonra kişi günlük hayatına dönebiliyor. Kişi eğer traş olmak isterse 21 gün sonra traş olabilir.

Herhangi bir nedenden dolayı sakal ekimine ihtiyacınız varsa Visit to be Treated araclığı ile Türkiye’nin en iyi sakal ekimi merkezlerinde tedavi olabilirsiniz.