Dünyada tüm ölümlerin %1-2’sini kalp kapak hastalıkları sebebiyle meydana gelir… Son yıllarda Türkiye’de ve Orta Doğu’da gittikçe yaygınlaşan ve ciddi bir sorun haline gelen mitral kapak, kalbin sol kulakçığı ile sol karıncığı arasında yer alır ve kanın geriye kaçmasını engeller. Mitral kapağın 4 komponenti vardır. Mitral kapağa ait bu komponenetlerden birinde herhangi bir nedenle meydana gelen hasar, kapakta darlık ya da yetmezliğe neden olabilir.

Mitral Kapak Nedir?

Kalp odacıklardan oluşuyor. Bu kapaklar dört adet olup; kalbin odacıkları arasında veya kalp odacıkları ile ana damarlar arasında bulunarak kan akışının kalbin pompalama özelliğine göre düzenliyor. Oksijen ile dolu olan temiz kanın vücuda pompalandığı kalbin sol tarafında aort ve mitral kapaklar, kirli kanın akciğere pompalandığı sağ tarafında trikuspid ve pulmoner kapaklar yer alır.

Kapaklar kan geçişine izin verdiğinde; bu durumu engelleyen ya da kanın tutulduğu durumlarda yetersizlik meydana geliyor. Bu yetersizliği ilerleyen durumlarda cerrahi olarak düzeltmek oldukça önemli. Kapakların etrafında meydana gelebilecek hasarlar, kapak hastalıklarına sebep oluyor ve mitral kapak hastalıkları da bunların başında geliyor…

Kapak bozukluklarının sebebi nedir?

Kapak bozuklukları tek bir kapakta meydana gelebilir ya da birden fazla kapakta aynı anda meydana gelebilir. Bu durum genellikle şu şekilde oluyor; sorun tek bir kapakta başlıyor ve kalbin çalışma prensipleri zaman içerisinde bozuluyor. Ardından diğer kapakların da doğru şekilde çalışması engellenmiş oluyor.

Kalp bozukluklarının altında yatan sebepler ise; doğuştan gelen bozukluklar, romatizmal ateş, enfeksiyonlar, yaşlılığa bağlı bozulmalar, koroner kalp hastalıkları ve aort anevrizması olarak karşımıza çıkıyor.

Ateşli romatizmal hastalık  mitral kapak hastalığının en sık nedenidir. Beta mikrobu olarak bilinen bakteri sıklıkla boğaz enfeksiyonuna neden olur ve yaklaşık 3 hafta sonra eklemlerde şişlik ve kızarıklık ortaya çıkar. Eğer mikroba bağlı gelişen vücuttaki savunma sistemi kalp kapağını da tutarsa kapakta hasarlanma meydana gelir. Miltral kapak hastalıkları; anuler dokuda genişleme, lifletlerde deformasyon ya da kordalarda uzama sonuçlarında kapağın kapanması tam olarak gerçekleşememesi sonucu ortaya çıkar. Bu durumda az oranlarda kan geriye kaçar ve geriye kan kan oranının kritik seviyeye yükselmesi, ameliyat gerektirir.

Mitral kapak darlığı neden olur?

Mitral kapak darlığı yaygın olarak romatizmal kalp hastalığı nedeniyle ortaya çıkar.  Yaprakçıkların kireçlenmesi, doğumsal mitral kapak anomaliler, endokardit (Kapak enfeksiyonu), tümör, metabolik sendromlar, mitral kapak ameliyatı öyküsü, kapak değişimi ameliyatları gibi birçok sebeple de mitral kapak darlığı ortaya çıkabiliyor.

Peki, mitral kapak yetmezliği nedenleri neler?

Bu duruma yol açan birçok faktör var. Başlıcaları ise; kıkırdak dokusunun bozuk olması, romatizmal kalp hastalıkları,kireçlenme yani mitral anulus kalsifikasyonu, sebebi belirlenemeyen idiyopatik korda rüptürü, koroner yetersizliği olarak ortaya çıkıyor.

Mitral kapak hastalıkları belirtileri neler?

Mitral kapak hastalıklarında belirtiler genel olarak nefes darlığı ile ortaya çıkıyor. Bu belirtiyi;  çarpıntı, ritim bozukluğu, göğüs ağrısı, bayılma, bacaklarda şişlik, kanlı balgam tükürme, sırt üstü yatamama takip ediyor. Belirtiler genel olarak aynı anda gözlemleniyor. Belirtiler şiddetlendiğinde cerrahi aşamaya geçilmesi gerekebiliyor.

Mitral kapak teşhisi nasıl koyulur?

Belirtilerin şiddetlenmesi ile hasta kalp hastalıkları uzmanına başvurur. Ardından ekokardiyografi ve anjiyografi çekilerek hastalık teşhis alır.  Eğer hastaya cerrahi tedaviler gerekmiyorsa hasta periyodik ekokardiyografik incelemeler ile takip edilirler. Çeşitli durumlarda başka bir kalp hastalığının araştırılması sırasında tesadüfen kapak hastalığı tanısı da konabilir.

Mitral kapak şikayeti olan kişilerin cerrahi bir ameliyat olması şart mı?

Genel olarak bu soru ‘’evet’’ şeklinde yanıtlanabilir. Her hastanın durumu farklı olsa da ameliyat gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. İlk başta hastanın hastalık derecesine yani ilerlemesine bakmak gerekir. Her mitral kapak darlığı veya sarkması olan kişi ameliyata gerek duymaz. İlk başta belirli noktaların detaylıca incelenmesi gerekir.  Ekokardiografi aracılığıyla gerekli kontroller yapılır, daha sonra hastalık ilerlemişse ya da belirtiler şiddetlenmişse ve ciddi nefes darlığı söz konusu ise ameliyat konusu açılabilir.

Mitral kapak hastalığı ameliyatı nedir?

Günümüzde en sık yapılan ameliyatların başında, mitral kapak hastalığı ameliyatı geliyor. Mitral sarkması ya da mitral darlığı olan hastalar için, mitral onarım ya da mitral kapak onarımı cerrahisine başvuruluyor. Bu ameliyatlar içerisinde en ideali; miltralin yerinde bırakılıp, onarılması. Eğer bu durum mümkün değilse, ilk olarak miltral çıkarılık ve diğer mitraller ile değiştirilir. Değiştirilen mitral, metal ya da biyolojik mitral olabilir.  Mitral ameliyatlarından sonra hastaların kan sulandırıcı kullanmak zorunda kalmıyor.  Kapak onarımı yaptıran hastaların gelecekte olacakları kalp ameliyatları riski olmayanlara göre çok daha düşük.

Hastanın ameliyattan sonra iyileşme süresi nedir?

Kapak onarımı ameliyatı, kapak değiştirme ameliyatı kadar zor değil. Bu sebeple de hasta ameliyat olduktan sonra yoğun bakımda 1 gün kalıyor ve daha sonra servise çıkartılıyor. Ameliyatın 5. Gününde ise taburcu olabiliyor. 15 gün içinde günlük hayatına dönebiliyor. Kontrollerini ve takiplerini yaptırdıktan sonra, iyileşme süreci başlıyor.  Visit to be Treated aracılığıyla tedaviniz veya istediğiniz hizmet için Türkiye’nin en iyi hastanelerinden tedavi planı ve tedavi fiyat teklifi alabilirsiniz. Formu doldurmanız yeterli.