Kök hücre tedavisi ile bir çok iyileşmesi imkansız denilen vakalar iyileştiriliyor.  Kök hücre tedavisi ile modern tıbbın iyileştiremediği, tedavi edemediği birçok hastalık iyileştiriliyor. MS ya da beyin felci gibi ciddi hastalıklar da kök hücre tedavisi ile iyileşen hastalıklardan yalnızca birkaçı…

Kök hücre tedavisi nedir?

Kök hücre tedavisi, şöyle açıklamakta yarar var; günümüzde ne yazık ki modern tıbbın tedavi edemediği bazı hastalıklar var.  Bu hastalıklar özellikle merkezi sinir sistemini ilgilendiren hastalıklar. Als, ms yani multiple sclerosis, parkinson, omurilik hasarları, beyin felci gibi hastalıklar, ne yazık ki tedavi edilemiyor. Bunların dışında; kas hastalıkları kapsamında;  kas erimesi biyopatiler, serabral palsi gibi bebeklerin anne rahmindeyken bir süre ya da doğum esnasında beyinlerinin oksijensiz kalması sonucunda ortaya çıkan sekeller gibi sağlık sorunları da tedaviye yanıt vermeyen hastalıklardan. Bu hastalıkların tedavi edilebilmesi için son 10-15 yıldır kök hücre tabanlı hücresel tedavi konusunda ciddi araştırmalar yapıldı ve oldukça başarılı sonuçlar elde edildi.

Bu hastalıkların ortak özelliği doku ya da organdaki hücrelerin ölmesi sonucu ortaya çıkması. Kök Hücre tedavisi ise bu ölü hücrelerin yerine yenilerini koyma mantığına dayanıyor.

Kök hücre laboratuvar ortamında nasıl üretiliyor?

Bu aşamada asıl önemli olan soru; hastanın kendi hücreleri ile mi, yoksa başka bir vericiden alınan kök hücrelerle mi tedavi edileceği… Bu sorunun yanıtına göre, kök hücre üretim şekli de değişiyor. Hasta kendi hücreleri ile tedavi edilecekse, bu durumda genetik bir hastalığın olmaması ve yaşın ilerlememiş olması yani genç olunması gerekiyor. Bu durumlarda hastanın kendi kök hücreleri tedavi için kullanılabiliyor.

Göbek yağlarından elde edilen kök hücreler, laboratuvar şartlarında ayrıştırılıyor ve kök hücreleri için üretime geçiliyor. Bu üretim aşaması çok önemli. Öncelikle kayıt altına alınıyor ve bir çok testten geçiriliyor. Bunun nedeni de herhangi bir yan etki olmamasını sağlamak.

Sterite testleri, mikrobiyal incelemeler, serolojik incelemeler, tumorigenicity testleri gibi birçok testlerden geçiyor ve bu testlerden sonra hastanın tedavisi için bu hücreler kullanılıyor.  Bu süreç yaklaşık bir, bir buçuk ay gibi kısa bir sürede tamamlanıyor. Ancak genellikle kök hücre gibi tedavilerde, hastanın kendi kanı değil, yeni doğmuş bebeğin göbek kordonundan elde edilen kanlar kullanılıyor. Tedavide kullanılan göbek kordon kanı değil. Bu alandan elde edilen hücreler. Yeni dünyaya gelmiş bebeklerin hücreleri yeni ve yıpranmamış olduğu için, en uygun hücreler bunlardır.  Kök hücreler, -196 derecelik tanklarda uzun yıllar saklanabiliyor. Kök hücre tedavisine uygun olan kişiler için de yeniden çözündürülüp başarılı şekilde kullanılabiliyor.  Kök hücre tedavisi ile  bir çok hastalıkların iyileştirilmesinde mucizevi sonuçlar alınıyor.

Kök hücre tedavisi hangi hastalıklarda kullanılıyor?

Kök hücre tedavisi iki başlık altında açıklanabilir. Bunlardan bir tanesi kök hücrelerin kanıtlanmış tedavilerde kullanılması, diğeri ise henüz araştırma aşamasında olan tedaviler.  Kök hücreler günümüzde ortopediyle alakalı hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle eklem kıkırdaklarının tedavisinde, osteoarthritisde, rheumatoid arthritisde, tenisçi dirseği adı verilen olgularda omuzdaki yırtıklarda, tendonitlerde özellikle bu hücresel tedaviler oldukça başarılı şekilde kullanılıyor. Ortopedinin birçok alanında hücresel tedaviler, kök hücre tedavileri kullanılıyor.

Bunun yanında  plastik cerrahide de çok yaygın olarak kullanılıyor kök hücre tedavileri. Özellikle iyileşmeyen yaralarda, diyabetik ayaklarda, şeker hastalığı yaralarında, yanık yaralarının iyileştirilmesi süreçlerinde ve özellikle kişinin kendi özel yağ dokusuyla kombine edip kök hücreleri birlikte bu biyolojik olmayan sentetik olan materyallerin yerine biyolojik bir dolgu materyali de yapmak mümkün.

İkinci kısımda ise biraz tedavisi mümkün olmayan hastalıklarla alakalı hücresel tedaviler ise şu anda klinik deneme ve araştırma aşamasında. Bunların rutin uygulama aşamasına geçinceye kadar süreçleri uzun olacağı için akut dönemde yani erken dönemde bu tip hastalıklardan muzdarip insanları ilgili kurullardan izin alınarak kök hücre tabanlı hücresel tedavi yapılıyor.

Kök hücre tedavilerinde teorik olarak bir yaş sınırı yok. Hatta günümüzde anne karnındaki bebeğe bile kök hücre tedavi uygulama denemeleri yapılıyor. Ancak yaşı ilerlemiş bir hastadan alınan kök hücrenin de o yaşta olduğu unutulmamalı.

Kök hücre tedavisinde başarı oranı nedir?

Birinci kısımda anlatılan, bugün güncel, rutin uygulamada olan hücresel tedavilerde başarı oranları yüzde yüze yakın. Ortopedi alanında, plastik cerrahi alanında, estetik kozmetik alanında, saçla alakalı yapılan işlerde kök hücre tedavileri oldukça başarılı şekilde uygulanıyor.

Ancak öbür taraftan tıbben tedavisi mümkün olmayan hastalıklar olarak nitelendirilen kas, merkezi sinir sistemini ilgilendiren hastalıklarla alakalı yapılan çalışmalar daha çok multifaktöriyel adı verilen, birçok sürece bağlı olur. Ancak genel olarak başarı oranları yüzde elli yüzde altmış civarında. Bu oranlar, günümüz teknolojisi ve şartlarına göre oldukça iyi oranlar olarak kabul ediliyor.  Visit to be Treated aracılığıyla tedaviniz veya istediğiniz hizmet için Türkiye’nin en iyi hastanelerinden tedavi planı ve tedavi fiyat teklifi alabilirsiniz. Formu doldurmanız yeterli.