Kök hücre nakli de denen kemik iliği nakli; problemli kemik iliği hücrelerinin tekrar yapılanması için hastaya kendinden veya bir vericiden yeni kök hücreler alması işlemine deniyor. Bu nakil sayesinde lösemi gibi birçok hastalık tedavi edilebiliyor.

Kök hücreler sağlık merkezlerinde nasıl muhafaza ediliyor?

Kök hücre ünitelerinde, kemik iliğinden ya da aferezle periferden toplanan kök hücreler uzmanlara ulaştıktan sonra krio mix ile birleştirilerek krio torbalarına bölünüyor. Hücreler; Kademeli dondurucuda -120 dereceye kadar soğutuluyor ve -190 derecede saklanıyor. Hastalara verileceği zaman bu kök hücreler 39 derecede eritilerek hastalara nakil yapılıyor.

Kemik iliği nakli yapılacak hastalar için avantaj sağlayacak konular

Kemik iliği naklinin olacağı hastanenin steril olması büyük önem taşıyor. Örneğin bazı sağlık merkezleri bu konuda özel yöntemler kullanıyor. Hepafiltre sayesinde pozitiften negatife hava üfleniyor ve mikroplar dışarı atılıyor. Kullanılan sistemler sayesinde odalar arasında olası mikrop geçişi engellenebiliyor. Hastaların kıyafetlerinin sık sık temizleniyor olması, hastalara banyo yaptırılıyor olması da dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Çünkü enfeksiyondan tam koruma elzem oluyor. Elbette hastane yemekleri de tedavinin ve bakım günlerinin rahat atlatılması için hastalara güç veriyor.

Tedavi süresince hastaların psikolojilerinin de mutlaka iyi olması gerekiyor. Bunun içinde konforlu, internet ve iletişim olanakları iyi bir hastanede olmak avantaj sağlıyor.

Kemik iliği nakli çeşitleri

3 temel kemik iliği nakli yapılıyor. Doku uyumu olan herhangi bir akrabadan kök hücre alınarak yapılan nakle allojenik nakil deniyor. Kişini kendi hücrelerinden alınan kesitin yine kişinin kendisine verilmesi yöntemine de otolog ismi veriliyor. Tek yumurta ikizinden alınan kök hücrenin transferi ise singeneik kemik iliği nakli oluyor. Her nakil tipi farklı vakalara uygun olabiliyor. Örneğin; hodgkin lenfoma gibi bazı hastalıklarda öncesinde yüksek doz ilaç tedavisiyle hastalık yenilemediyse ya da nüksettiyse hastanın kendi kemik iliğinden alınan yapı yine hastaya verilerek kemik iliği nakli yapılabiliyor.

Yapılan nakil türüne bağlı olarak başarı oranları da değişiyor. Otolog nakillerde bu oran %90 civarında oluyor. Allojenik nakillerde ise başka birinden kök hücre alındığı için, tam uyum olsa bile %20-30 oranında hastanın kaybedilme riski bulunuyor. Doğru sağlık merkezi ve uzman tercihi başarı oranının yüksek olma ihtimalini artırıyor.

 

Kemik iliği nakli; lösemi, lenfoma, MDS, multipl miyelom, kemik iliği yetmezliği gibi hastalıklar için tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Visit to be Treated aracılığıyla tedaviniz veya istediğiniz hizmet için Türkiye’nin en iyi hastanelerinden tedavi planı ve tedavi fiyat teklifi alabilirsiniz. Formu doldurmanız yeterli.