Radyoterapi bir önceki yüzyılda geliştirilmiş bir uygulama olarak halen birçok hastalığın özellikle kanser tedavisinde kullanılıyor. Uygulanan radyoterapi iyileşme sürecine destek veriyor.  Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte, radyoterapi uygulaması esnasında normal dokular korunabiliyor ve tümöre tam odaklanma sağlanıyor. Böylelikle daha iyi sonuçlar elde ediliyor ve yan etkiler minimum seviyeye iniyor. Sağlık merkezlerinde güvenle kullanılan bu tedavi yöntemi birçok hasta için umut ışığı oluyor. Deneyimli uzmanların tercih edilmesi tedavi sürecinin hızlanmasını sağlıyor.

Radyoterapi nedir?

Radyoterapi; herhangi bir hastalığın tedavisinde radyasyon kullanımı içeren bir yöntem olarak doktorlar tarafından tercih ediliyor.  Özellikle kanser hastalarının neredeyse yarısı tedavilerinin bir parçası olarak radyoterapi alıyor.

Radyoterapi uygulaması sırasında vücut dışından ışınlar veriliyor ya da özel bir sıvının alınmasından sonra bu sıvının kanserli hücrelere ulaşması olarak 2 farklı yoldan ilerlenebiliyor.

Hangi kanser türlerinde radyoterapi uygulanabilir?

Radyoterapinin en çok tercih edildiği kanser türleri arasında; cilt kanserleri, baş-boyun kanserleri, beyin tümörleri, meme kanseri, prostat kanseri, mesane kanseri, akciğer kanseri, kadın hastalıkları kanserleri, yumuşak doku tümörleri, kemik tümörleri, sindirim sistemi kanserleri, lenfomalar ve çocukluk çağı tümörleri yer alıyor.

Neredeyse bütün kanser türlerinde etkili olabilen radyoterapi kimi vakalarda tek başına uygulanırken bazı vakalarda da cerrahi yöntemlere ve ilaç tedavisine destek olarak uygulanabiliyor.

Kanser hastalarında radyoterapi hangi aşamalarda kullanılıyor?

Radyoterapi kanser hastalığının farklı evrelerinde kullanılabiliyor. Erken evrelerde rahim, baş, boyun ve cilt gibi bazı bölgelerde tek başına radyoterapi uygulanabiliyor. Radyoterapi uygulamalarında cerrahi yöntemleri kadar iyi sonuçların elde edilmesi de mümkün olabiliyor. İlerlemiş tümörlerde de bu yöntem kullanılabiliyor. Özellikle ameliyatın yapılamayacağı evrelerde kurtarıcı bir yöntem olarak görülüyor. Bu aşamada radyoterapi tedavisi çoğunlukla kemoterapi ile birlikte paralel olarak ilerliyor. Ender olmakla birlikte ameliyat öncesi tümörü biraz küçültmek ya da ameliyat sonrası kalıntıları temizlemek için de radyoterapi yapılabiliyor.

Kanserin tekrar etmesine karşı koruyucu yöntem

Radyoterapi sadece tedavide değil koruma evresinde de kişilere destek oluyor. Kanser olmuş ve kanseri yenmiş kişilerde hastalığın nüksetme olasılığı bulunuyor. Radyoterapi nüksetme riskini en aza indirgemek için koruyucu tedavi olarak da tercih edilebiliyor.

Radyoterapide kullanılan cihazlar

Gelişen teknoloji tıp dünyasına da yansıyor. Radyoterapide olumsuzluklara neden olabilecek radyoaktif kaynağın kullanıldığı cihazlar artık git gide daha az kullanılıyor. Bunun yerine radyoaktif kaynağı olmadan, X ışınlarıyla işleyen Lineer Hızlandırıcılar daha çok tercih ediliyor. İleri teknolojiyle donatılmış ekipmanlar sayesinde hem yüzeysel hem de derinlerdeki tümörlere ulaşılabiliyor.

Kanser tedavisinde çıkarılan tedavi programına uymak büyük önem taşıyor. Bu yüzden bazı hastaneler cihazları yedekli kullanıyor. Bu da herhangi bir cihazın bakımı gerekse de yedeğinin kullanılmasına imkân veriyor. Böylece tedavi sürecinde aksaklık olmuyor.

Radyoterapi sonrası sağlıklı yaşam

Gelişen tıbbi cihazlarla uygulanan radyoterapi yöntemi sayesinde tedavi sonrasında da iyileşen hastanın kaliteli bir yaşam sürmesi sağlanıyor. Yeni teknoloji, kanserli hücreleri yok ederken geniş alanlara ışın uygulamak yerine daha bölgesel atışlar yapıyor. Böylece vücudun sağlıklı bölümlerine gereksiz ışın yüklemesi yapılmamış oluyor. Sağlıklı dokuyu %100 korumak mümkün olmasa da büyük ölçüde koruma sağlanıyor. Neticede tedavi sürecinden sonra kişi olabildiğince az yorulmuş bir bünyeyle normal hayatına dönebiliyor.

 

Radyoterapi kanser hastalarının umut ışığı oluyor. Gelişen tıbbi cihazlarla maksimum verim alınıyor ve kişiler sağlığına kavuşuyor. Visit to be Treated aracılığıyla tedaviniz veya istediğiniz hizmet için Türkiye’nin en iyi hastanelerinden tedavi planı ve tedavi fiyat teklifi alabilirsiniz. Formu doldurmanız yeterli.