Modern tıpta amaç, hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemleri alarak, kişinin sağlıklı kalmasını sağlamak oluyor. Bunun içinde düzenli check up yani sağlık kontrolleri yaptırmak gerekiyor.

Check up nedir?

Sağlık sorunu olmayan bir kişinin, olası hastalıklarını erken dönemde tespit edilmesini ve önlem alınmasını amaçlayan; yaş, genetik yapı ve çevresel faktörler dikkate alınarak yapılan sağlık taraması check up olarak tanımlanıyor. Analizlerde, laboratuar ve görüntüleme alanındaki yeni teknolojiler sayesinde kişilere zamanında ve güvenilir sonuçlar veriliyor.

Sağlık taraması neden önemli?

İleri evrelerde tedavisi zorlaşan sağlık sorunları; hasta ve ailesi için yıpratıcı bir sürece yol açıyor. Özellikle genetik yatkınlığı olan kişilerde yılda bir kez yapılan sağlık taraması ile erken teşhis ve ardından planlanan tedavi, hayat kurtarıcı olabiliyor.

Kişilerin yaşlarına, cinsiyetlerine, ailesel ve kişisel risk faktörlerine, şikâyetlerine, sağlık geçmişlerine, eski tetkik sonuçlarına, geçirdikleri hastalıklara, istatistiklere göre tetkik paketleri hazırlanır.

Check up neleri içerir?

Genel sağlık taramasında laboratuar tetkikleri yapılıyor. Bunlar arasında; kan şekeri ölçümü, insülin ve insülin direnci ölçümü, kan yağları analizi, karaciğer fonksiyonları tetkikleri, böbrek fonksiyonları tetkikleri, proteinler ve enzim oranları,  kan sayımı, enflamasyon ve enfeksiyon tetkikleri, vitamin taramaları,  demir ve demir deposu kontrolleri, elektrolit oranı ölçümü,  mineraller değerleri, tiroit fonksiyon tetkikleri, hormon tetkikleri, tümör tetkikleri, hepatit ve hıv tetkikleri, kültür ve serolojik tetkikler, alerji tetkikleri, gaita tetkiki ve idrar tetkikleri genellikle yer alıyor. Hastanenin belirlediği çerçeveye göre ekstra kontroller de yapılabiliyor. Üst batın ultrasonografisi, alt batın ultrasonografisi, tiroit ultrasonografisi, mamografi, meme ultrasonografisi, akciğer grafisi, kemik dansitometre, elektrokardiyografi gibi yöntemlere de başvurulabiliyor. Ayrıca kardiyolojik inceleme, smear testi, endoskopi, kolonoskopi gibi yine ekstra uygulamalar da duruma göre check up’a eklenebiliyor.

Sonuçlar uzman doktorlarca değerlendiriliyor ve erken tanısı olan hastalıklar için gerekliyse hemen tedaviye başlanıyor.

Check up hangi sıklıkta yapılmalı?

Sağlık taraması sıklığı konusunda uzmanlar farklı görüşler sunuyor. Ortalama senede bir check up yapılabiliyor deniyor ancak bu sayı yaş ve herhangi bir hastalığa karşı riskli durumlar varsa değişebiliyor. Genellikle özel riskli durumlar yoksa check-up’ın 20-25 yaşlarından sonra yapılmaya başlanması uygun görülüyor.

 

Birçok hastalıkta erken teşhis hayat kurtarıyor. Erken tanı için de check up yaptırmak avantaj sağlıyor. Visit to be Treated aracılığıyla tedaviniz veya istediğiniz hizmet için Türkiye’nin en iyi hastanelerinden tedavi planı ve tedavi fiyat teklifi alabilirsiniz. Formu doldurmanız yeterli.