Türkiye, çocuk kardiyolojisi özellikle de kalp cerrahisi konusunda çok iyi bir konumda yer alıyor. Anne karnındaki bebeğin kalbinin gelişmesi incelenebiliyor, olası bir durumda bebek doğduğu ilk gün ameliyat edilebiliyor.

Çocuklardaki kalp hastalıkları çok büyük bir oranda, tedavi edilebiliyor. Günümüzdeki bilgi, deneyim ve teknolojik imkanlar ile önceleri umutsuz gibi görünen anomaliler bile artık iyileştirilebilmektedir.

Peki çocuklar da kalp rahatsızlığının belirtileri nelerdir?

Kalp hastalığının belirtileri çocuğun bulunduğu yaşa göre değişmektedir. Özellikle yeni doğmuş bebeklerde morarma, hayatının ilk günlerinde bebeğin emerken çabuk yorulması, aşırı terlemesi, süt çocuklarında yine benzer şekilde morarma ataklarının var olması, zor beslenmesi, sık nefes alması önemli işaretlerdir. Daha büyük çocuklarda özellikle okul çağındaki çocuklarda ise bir efora katıldığı zaman yani bir beden dersinde çabuk yorulması, erken yorulup kenarda dinlenmeye başlaması ya da göğsünde bu tür egzersizler sırasında ağrı ya da çarpıntı şikayetleri mevcut olması erken dönem belirtileri olarak karşımıza çıkar. Ancak hastalık ilerlemiş çocuklarda efora maruz kalmadan da daha henüz istirahat halinde bile bu bahsettiğimiz çarpıntı ve göğüs ağrısı gibi belirtiler meydana gelebilir. Yine benzer şekilde ufak çocuklarda olduğu gibi hastalığın ilerlediği evrelerde sık nefes alma, solunum yetersizliği bazen astım ataklarına neden olan öksürük atakları da meydana gelebilir.

Bu bulguların hepsinin her zaman birlikte olması gerekmez. Belirtilerin bir kısmı ebeveynler tarafından fark edilebilse de çoğu zaman bebeği takip eden çocuk doktorunun dikkatini çeker. Çocukların düzenli doktor kontrolünde olması bu açıdan çok önemlidir.

Çocuklardaki kalp hastalıkları iki ana gruba ayrılıyor.

Biri yapısal bozukluklar diğeri de ritimsel bozukluklardır. Yapısal bozukluklar deyince erişkinden farklı olarak en önemli grup doğumsal kalp hastalıkları dediğimiz ya da diğer bir söylemle konjenital kalp hastalıklarıdır. Bunlar daha bebek doğmadan anne karnındayken bir takım gelişimsel faktörlere bağlı olarak, çok az olarak da genetiğin etkisiyle, nedeni tam açıklanmayan bir damarsal kalp içindeki boşlukların gelişimiyle ilgili kusurların meydana gelmesindendir.

Bunların yüzlerce çeşidi vardır ama bazıları çok sık olarak karşılaşıldığı için halk arasında da bilinebilir. Örneğin fallot tetralojisi sürekli kalpler arasında en sık görülen, bebekte 4 tane patolojinin bir arada olduğu, kalbin sağ tarafının iyi gelişmediği, akciğer damarlarının iyi gelişmediği ve deliğinde birlikte olduğu bir hastalıktır. Buna karşın yine kalbin bir yarısının gelişmediği hastalıklar dediğimiz hipo plastik kalpler vardır bu bahsettiklerim ağır anomalilerdir. Fakat çocuklarda doğumsal kalp hastalıklarının en sık görüleni vsd dediğimiz karıncıklar arasında deliğin birlikte olduğu hastalıktır.

Çocuklarda görülen en sık ritim bozukluğu

Çocuklarda görülen en sık ritim bozukluğu kulakçıklardan kaynaklanan ve svt diye kısaltılan atriyal taşikardi türüdür. Ayrıca, erişkinlerde görülen ritim bozuklukları çocuklarda da görülebiliyor yani kalp sorunlarının bir çok nedeni vardır.

Çocuklarda kalp hastalıklarının çoğu doğuştan olmakla birlikte bazıları ise sonradan edinsel dediğimiz grubu oluşturmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde hala önemli bir sorun vardır ki romatizmal kalp hastalığıdır. Bu hastalık eklemlerin tutulmasıyla oluşan ama eklemlerde kalıcı hasar vermeyen, buna karşın çocukluk yaşında kapaklarda kalıcı hasar yapan romatizmal bir kalp hastalığıdır. Bunun dışında başka edinsel kalp hastalıkları olmakla birlikte örneğin kawazaki sık sık duyulmaktadır daha çok Asya toplumlarında karşımıza çıkmaktadır.

Doğuştan kalp rahatsızlıklarının hem teşhisinde hem de tedavisinde

Sağlık merkezlerimiz doğuştan kalp rahatsızlıklarının hem teşhisinde hem de tedavisinde önemli başarılar elde etmiştir. Uzman doktorlarımızın birçoğu Amerika ve Avrupa’da eğitim almış ya da çalışmış ve ayrıca çok tecrübelidir.

Çocuk kardiyolojisi olarak çocuk kalp hastalarına uygulanacak her türlü tedavi seçeneklerini sunmaktayız. Öncelikle tanısal süreci başlatmaktayız. Eko kardiyografi ekg ritimorter, bütün bu testler yapıldıktan sonra eğer cerrahi ya da girişimsel bir işlem gerekmiyorsa tıbbi tedavi gerekenlerde reçete ile takip edilebilmektedir. Bazı hastalarımız ise doğumsal kalp hastalığının sadece bir tanesini taşıyabilmektedir. Eğer mevcut olanaklar mevcut tedavi seçenekleri içerisinde girişimsel yani kateterle tedavi seçeneği varsa onu uygulamaktayız. Örneğin aort darlığı, aort kapak darlığı, pulmoner kapak darlığı gibi darlıklarda balon uygulanmaktadır. Buna karşın bazılarını ise cerrahi olarak kalıcı ya da palyatif dediğimiz tedavi seçenekleri ile tedavi etmek mümkündür.

6 aylık bir bebek olan Arif Mert

6 aylık bir bebek olan Arif Mert, aort damarındaki darlık tanısıyla sağlık merkezimize geldi. Ona uygulanan tedavide büyük başarı sağlandı.

Arif Mert, ülkemizin kuzeyinde Karadeniz Bölgesinden bir çocuktu. Yaşadığı yerde çocuk kardiyoloğu tarafından aort damarındaki darlık tıbbi ifadeyle aort koarktasyonu teşhisi ile merkezimize geldi. Bebek 6 aylık olmasına karşın hipertansiyon gelişmiş ve tansiyon yüksekliğinin yanı sıra bebek sık nefes alıp vermekteydi. Hafif bir soğuk algınlığıyla gittikleri hastanede çocukta üfürüğün duyulması üzerine, en yakındaki çocuk kardiyoloğu tarafından mevcut tanı konulmuştu. Bu tanıyla tekrar muayene ve teşhis yapılarak aynı tanıyı destekleyen görüntüler elde edince bebeğe katetrel anjiyografi ile o darlığını balon şişirerek kalıcı bir tedavi sağlandı.Bebeğin tansiyonları normale indi. Kollardaki tansiyonu ve ayaklarındaki kan akımı da tekrar normal düzeye döndü.

Yarım saatlik bir işlem sonucunda sağlığına kavuştu

Arif Mert,  bugün sağlıklı bir bebektir. Yarım saatlik bir işlem sonucunda sağlığına kavuştu. İki gün içinde sağlık merkezimizden taburcu oldu.

Dünyada her yüz çocuktan biri doğuştan kalp rahatsızlığı ile dünyaya geliyor.  Genellikle ilk belirtiler anneler tarafından görülüyor. Bebeğin emme bozukluğu, aşırı terleme, ani morarma atakları ile doktora başvuruluyor. Halk arasında kalp romatizması olarak adlandırılan akut romatizmal ateş hastalığı ise tüm dünyada çocukluk ve erişkinlik döneminde görülen kalp hastalıklarının en sık sebebidir.

Akut romatizmal ateş, hepimizin bildiği beta mikrobu denilen A grubu betamatik streptoka bağlı bir üst solunum yolu enfeksiyonu faranjit tonsilit gibi bir hastalık geçirdikten sonra vücudun o mikroba karşı verdiği mücadelede ürettiği antikorların benzerlikten dolayı gidip çeşitli organlarımızdaki dokulara hasar vermesidir. Bu hasar verdiği dokulara hasar çoğunda geçicidir beyinde ortaya çıkar ve eklemleri tutar. Cildi tutar ve ciltte döküntü olur ama kalpteki tutulum kalıcı şekerler ve genç yaşta kapak ameliyatı gerektirecek hasarlara neden olabilir. Ancak romatizmal ateşin önemli bir özelliği erken tedavi edildiğinde ve ilk ataktan sonra tekrar atakları engelleyecek korunma alındığında yüz güldürücüdür. Çoğunlukla ilk ataktan sonra bulgular girilir ve erişkin yaşta sağlıklı bir hayat sürdürebilirler. Ancak korunma yapılmayan çocukluk yaşındaki hastalar tekrar ataklarla erişkin yaşa ulaştıklarında erken dönemde kapak ameliyatı gerektirecek ağır kapak bozuklukları ve kalp yetersizliği ile beklenenden daha kısa bir yaşam sürelerine maruz kalırlar.

Sağlık merkezlerimiz, doğuştan kalp rahatsızlıklarında fark yaratıyor

Sağlık merkezlerimiz, doğuştan kalp rahatsızlıklarında Arif Mert vak’asında olduğu gibi fark yaratıyor, dünya tıp literatürüne girecek vak’aları başarı ile tedavi ediyor.

Sağlık merkezlerimizde alt yapı olarak tam teşekküllü ve modern teçhizatla kurumlaşmış durumdayız. Her türlü olanak söz konusudur. Cerrahisinden kardiyoloji birimindeki teknik olanaklara ve öğretim düzeyinde hekim hizmetine kadar bütün olanaklar mevcuttur. Tam teşekküllü cihazlar kullanılmaktadır ve bunun dışında genel anlamda baktığınızda ekonomik anlamda çok daha makul rakamlarla hizmet verilmektedir. Özellikle yurt dışından hastaların bizi tercih etmesinin önemli nedenlerinden biriside verilen kalitedeki hizmetin yanı sıra ekonomik olması da önemli bir artı faktördür.

Orta Doğu’dan, Asya’dan ve Arap coğrafyasından çok sayıda hasta

Ayrıca Avrupa’dan gelen hastalar dışında Orta Doğu’dan, Asya’dan ve Arap coğrafyasından çok sayıda hasta ülkemizi tercih etmeye başlamıştır. Burada şunu da görüyoruz ki kültürel benzerliklerimiz söz konusu olan yerlerden gelen hastalarımız burada kendilerini yabancı değil de kendi evlerinde gibi hissetmektedirler. Bunun yanı sıra hava alanına oldukça yakın sağlık merkezlerimiz ile hizmet vermekteyiz. Hastalarımız kısa bir sürede ulaşım sağlamakla birlikte her türlü konfor ve hizmet olanaklarına kavuşmaktadırlar.

Doğuştan kalp rahatsızlıkları olan çocuklar belki hayata biraz şansız başlarlar. Ama son teknolojinin uygulandığı tedavilerle normal bir hayat sürebilmeleri mümkündür.

Eğer siz veya bir yakınınızın çocuğu tedaviye ihtiyaç duyarsa

Eğer siz veya bir yakınınızın çocuğu tedaviye ihtiyaç duyarsa ve tedavi için sizlere en doğru merkezi bulmamız için http://www.visittobetreated.com adresinden bize ulaşın. Uzmanlarımız uygun bütçe ve tedavi planlaması ile size dönüş yapacaktır. Visit to be treated aracılığıyla tedaviniz veya istediğiniz hizmet için Türkiye’ nin en iyi hastanelerinden tedavi planı ve tedavi fiyat teklifi alabilirsiniz. Bunun için sadece ”Formu doldurmanız yeterli.”